NEWSLETTER

Zapraszamy do zapisania się na listę wysyłkową. Będziecie Państwo otrzymywać najnowsze informacje o planowanych przez nasz Oddział szkoleniach i kursach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z klauzulą informacyjną:

RODO - Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wrzosowa 33.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera i nie będą udostępniane innym odbiorcom i do państw trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  5. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).