utworzono: 18/06/2018, aktualizacja: 16 lipca 2018 o 08:19
Problematyka podatkowa na tle zmian i interpretacji

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Nowelizacja ustawy VAT
zmiany od 1 lipca 2018 roku

 

które odbędzie się w dniu  17 lipca 2018 r. /wtorek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

 

PROGRAM SZKOLENIA
 1. ZASADY Podzielonej Płatności - sposób funkcjonowania.
 2. Wymogi formalne po stronie DOSTAWCY - rachunki, fakturowanie itd.
 3. Decyzyjność i uznaniowość po stronie nabywcy towarów i usług a zachęty ze strony skarbu państwa.
 4. Weryfikowanie podatków, ich wiarygodność a prawo do odliczenia podatku VAT
  4a) wyłączenia ustawowe w zakresie odliczenia podatku - przykłady
 5. Dostosowanie w zakresie zwolnień podatkowych do dyrektyw unijnych - Nieruchomości.
 6. Problematyka Pierwszego Zasiedlenia - analiza problemu.
 7. Praktyczne aspekty w transakcjach dostawy nieruchomości.
 8. Opodatkowanie czy zwolnienie - korzyści i obowiązki związane z korektami.
 9. Wycofywanie dokumentów w tym faktur pustych.
 10. Zwroty podatku VAT w terminie przyspieszonym.
 11. Zmiany w dokumentowaniu - paragony, faktury, kasy fiskalne.
 12. Dyskusja.

 

PROWADZĄCY

 


Wykład poprowadzi Piotr Kowerdej - praktyk, konsultant ds. podatkowych, wieloletni specjalista z zakresu prawa podatkowego.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2018/34/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Nowelizacja ustawy VAT od 1 lipca 2018 r.

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.