utworzono: 27/06/2018, aktualizacja: 18 lipca 2018 o 11:24

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

 VAT należny

 

które odbędzie się w dniu  26 lipca 2018 r. /czwartek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Zasada generalna uzależniona od wykonania czynności.
 2. Obowiązki fakturowania w przypadku zasady generalnej.
 3. Faktury korygujące i moment ich rozliczenia.
 4. Podatek VAT należny przy czynnościach medialnych i najmie.
 5. Usługi budowlane a podatek należny.
 6. Czynności barterowe.
 7. Transakcje unijne jako wyjątkowy obowiązek podatkowy, nieuzależniony priorytetowo od momentu dostawy towarów.
 8. Eksport towarów i uwagi praktyczne w zakresie miejsca dostawy towarów.
 9. Zaliczki WDT, WNT, EKSPORT.
 10. Świadczenie usług w obrocie transgranicznym- NP i import usług.
 11. Kursy przeliczeniowe stosowane do ustalania prawidłowej podstawy opodatkowania.
 12. Prezentacja w deklaracji VAT-7 i UE.
 13. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

 

 

PROWADZĄCY

 


Wykład poprowadzi Piotr Kowerdej - praktyk, konsultant ds. podatkowych, wieloletni specjalista z zakresu prawa podatkowego.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2018/35/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
VAT należny

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.