Kurs obsługi programu finansowo-księgowego
OPTIMA
(24 godziny)

utworzono: 03/10/2017, aktualizacja: 20 marca 2018 o 10:44
Kurs obsługi programu finansowo-księgowego Optima
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony
W sprawie ewentualnego dopisania na listę rezerwową prosimy o kontakt z Działem Szkoleń

WYMAGANIA WSTĘPNE

Kurs adresowany jest do absolwentów szkół ekonomicznych różnego stopnia oraz pracowników pionów finansowo-księgowych orientujących się w zasadach rachunkowości oraz znających podstawy obsługi komputera.

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zasadami obsługi programu finansowo-księgowego „COMARCH ERP OPTIMA” i jego możliwościami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

1. Wprowadzenie do systemu COMARCH ERP OPTIMA (4 godziny lekcyjne)

 • Omówienie trybu zakładania firmy.
 • Tworzenie i modyfikowanie planu kont.
 • Tworzenie kartotek kontrahentów i pracowników.
 • Definiowanie rejestrów zakupu i sprzedaży.
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia.

2. Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych (15 godzin lekcyjnych)

 • Ewidencja dokumentów prostych (m.in. PK, WZ, RW, PW).
 • Ewidencja raportów kasowych i bankowych.
 • Ewidencja faktur zakupu i sprzedaży.
 • Ewidencja dokumentów w walucie obcej.

3. Tworzenie raportów księgowych (2 godziny lekcyjne)

 • Rozliczanie rozrachunków.
 • Sporządzanie raportów miesięcznych – wydruk z księgi głównej, zestawienie obrotów i sald.
 • Sporządzanie rejestrów VAT.

4. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA rachunku zysków i strat (1 godzina lekcyjna)
5. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA bilansu (1 godzina lekcyjna)
6. Sporządzanie w systemie COMARCH ERP OPTIMA deklaracji podatkowych (1 godzina lekcyjna)

 

Zajęcia prowadzą wykładowy Stowarzyszenia, praktycy życia gospodarczego, specjaliści z zakresu rachunkowości.

Każdy uczestnik zajęć pracuje przy swoim stanowisku komputerowym z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania COMARCH ERP OPTIMA,

stąd też ilość miejsc w grupie jest ograniczona do 12 stanowisk komputerowych.

Planowany termin rozpoczęcia:

14 kwietnia 2018 r. (nowa edycja trzy soboty ,  w godz. 9:00 - 15:00, jeden poniedziałek 23 kwietnia 16:30-19:45)

planowany harmonogram zajęć; soboty 14  i 21 IV 2018 r. (7 godzin lekcyjnych od 9:00-15:00);  28 IV 2018 r. (6 godzin lekcyjnych od 9:00-16:00)
oraz poniedziałek 23 IV 2018 r. (4 godziny lekcyjne od 16:30 do 19:45)

kolejne terminy w miarę napływu zgłoszeń

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.2014, poz. 622).

Koszt uczestnictwa wynosi: 480,- zł, płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony

W sprawie ewentualnego dopisania na listę rezerwową prosimy o kontakt z Działem Szkoleń