Kurs obsługi programu Płatnik
od podstaw
(12 godzin zajęć)

utworzono: 20/11/2016, aktualizacja: 26 marca 2018 o 07:48
Kurs obsługi programu Płatnik od podstaw
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony
Prosimy o wpisanie się na
listę rezerwową lub
kontakt z Działem Szkoleń

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczami kursu mogą być:

  • absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub
  • zamierzający podjąć pracę w pionach kadr przedsiębiorstw,
  • osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, które zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów kadr oraz zdobyć nowy zawód.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami obsługi programu PŁATNIK (Płatnik 10.01.001 Interaktywny płatnik Plus) i możliwościami, jakie daje program płatnikom składek, dotyczącymi tworzenia, weryfikacji i wysyłania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.
Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Obsługa programu PŁATNIK – 12 godzin lekcyjnych
Wymagania niezbędne do instalacji programu PŁATNIK.
Instalacja i pierwsze uruchomienie
Najważniejsze pojęcia
Tworzenie kartotek ubezpieczonych w rejestrze ubezpieczonych
Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych
Tworzenie zestawu dokumentów
Wysłanie zestawu (wydruk dokumentów lub wysyłka elektroniczna)
Wykonywanie innych funkcji w programie
Archiwizacja danych

 

Zajęcia prowadzi: specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Planowany termin kolejnej edycji - trzy dni - czerwiec 2018 r. w godzinach od 16:30 do 19:45

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.2014, poz. 622).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 300,-zł płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Przepraszamy, limit uczestników Kursu obsługi programu Płatnik od podstaw przekroczony

Prosimy o wpisanie się poniżej na listę rezerwową lub kontakt z Działem Szkoleń

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs obsługi programu Płatnik od podstaw
Lista rezerwowa

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.