utworzono: 18/05/2018, aktualizacja: 23 maja 2018 o 09:27
Akademia amortyzacji w CIT/PIT

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Akademia amortyzacji w CIT/PIT
po zmianach w 2017/2018 r.

które odbędzie się w dniu  29 czerwca 2018 r. /piątek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

 

CEL SZKOLENIA
W drugiej połowie 2017 i w 2018 roku przepisy amortyzacyjne czekają istotne zmiany. Zapraszamy serdecznie pracowników działów księgowości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką amortyzacji środków trwałych na szkolenie podczas którego na praktycznych przykładach zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z tą trudną i złożoną tematyką. Kiedy można mówić o środku trwałym bądź WNiP, skutki niezapłacenia za amortyzowany środek trwały, inwestycje w obcych środkach trwałych, trudności z ustaleniem wartości początkowej, remonty i ulepszenia środków trwałych, szybsze i racjonalniejsze metody amortyzacji oraz dokumenty do tego potrzebne, modernizacje budynków i budowli, dobudówki w prawie budowlanym czy w końcu kłopoty z prawidłową kwalifikacją środków trwałych. Te i inne zagadnienia będą przedmiotem proponowanego Państwu szkolenia.
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Nowość w przepisach o amortyzacji 2017/2018: Nowa „jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł” związana z nabyciem nowych środków trwałych.
 2. Nowość w przepisach o amortyzacji 2017/2018: „3500 zł odchodzi do lamusa” czyli wszystko o podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10.000 zł.
 3. Odpisy amortyzacyjne poza kosztami podatkowymi w sytuacji braku zapłaty przez rachunek płatniczy za środek trwały – kontrowersyjna zmiana od 2017 roku.
 4. Odpisy amortyzacyjne „w kosztach i odjęte od dochodu” – czyli wszystko o rozliczeniu amortyzacji w ramach ulgi badawczo-rozwojowej (B-R) od 2018 r.
 5. Definicja środków trwałych i WNIP zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych
  PIT i CIT.
 6. Koszty prac rozwojowych.
 7. Inwestycje w obcych środkach trwałych.
 8. Wydatki ponoszone przed rozpoczęciem inwestycji (jak je rozliczać?)
 9. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i WniP:
 10. Cena nabycia, koszt wytworzenia i koszty dodatkowe.
 11. Usługi zagraniczne związane ze środkami trwałymi i WNiP w kontekście podatku u źródła (WHT)
 12. Odsetki, prowizje i różnice kursowe - wpływ na wartość początkową środka trwałego,
 13. Koszty pracy pracowników (departamentów) przy wytworzeniu środka trwałego,
 14. Szkolenia pracowników a wartość początkowa urządzeń i programów komputerowych stanowiących środki trwałe i WniP,
 15. Likwidacja zaniechanej inwestycji - kontrowersje wokół pojęcia fizycznej likwidacji inwestycji.
 16. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 17. „Podkładki pod środki trwałe” – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ST i WNIP-ów oraz
  kwalifikacją prac remontowych bądź ulepszeniowych?
 18. Przykłady zapisów umownych mających wpływ na zaliczenie wydatku od razu do kosztów bądź poprzez zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (analiza konkretnych przypadków).
 19. Jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków
 20. Opinie służb technicznych dla potrzeb zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych (np. dla środków trwałych używanych w warunkach pogorszonych, złych lub poddanych szybkiemu postępowi) – co powinna zawierać treść opinii, by organ podatkowy nie kwestionował szybszej amortyzacji?
 21.  Jakie dokumenty od poprzedniego właściciela są potrzebne, by stosować indywidualne stawki amortyzacyjne (np. dla używanych budynków) – rola oświadczeń, dzienników budowy itd.
 22. Rola dokumentów z zakresu prawa budowlanego dla działów księgowości – pozwolenie na użytkowanie, odbiory prac budowlanych, pozwolenia administracyjne.
 23. Skorzystanie z opinii rzeczoznawcy lub biegłego w razie wątpliwości co do klasyfikacji środków trwałych bądź przeprowadzonych prac – koszty opinii, znaczenie podczas sporu z organem podatkowym.
 24. Jak udokumentować dla potrzeb księgowości likwidację zaniechanej inwestycji – przykłady protokołów likwidacyjnych.
 25. Interpretacje GUS w Łodzi – pomocny sposób na rozstrzygnięcie wątpliwości, jak zakwalifikować środek trwały.
  26. Przebudowa i rozbudowa środków trwałych (m.in. zagadnienia dotyczące rozbudowy budynków, hal magazynowych, tworzenia tzw. „dobudówek", rola ścian przeciwpożarowych, stosowanie przepisów prawa budowlanego),
 26. Modernizacja i rekonstrukcja środków trwałych,
 27. Analiza prac związanych z instalacjami firmowymi (przykłady kwalifikowania ponad 40 rodzajów instalacji np. systemy sanitarne, przywoławcze, alarmowe, drzwi automatyczne, ruchome schody, windy, systemy oddymiania, uzdatniania wody, urządzenia pomocnicze i peryferyjne itd.)
 28. Trwałe odłączenie od środka trwałego części składowej lub peryferyjnej -skutki podatkowe.
 29. Metody amortyzacji i stawki amortyzacyjne.
 30. Czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu - skutki podatkowe
 31. Udostępnienie środków trwałych kontrahentowi w celu wspólnej realizacji kontraktu - skutki podatkowe,
 32. Optymalizacja amortyzacyjna - praktyczne przykłady,
PROWADZĄCY

 Lech Janicki – prawnik, ekspert podatkowy kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 9 lat zajmuje się problematyka podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portalach branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego stale współpracujący z kilkunastoma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) oraz firmami szkoleniowymi z całej Polski.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/CIT/PIT/2018/31/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Akademia amortyzacji w CIT/PIT

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.