utworzono: 19/01/2018, aktualizacja: 20 kwietnia 2018 o 09:17

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w kursie: 

Akademia podatku VAT
(32 godziny lekcyjne)

który odbędzie się w dniach:

KWIECIEŃ MAJ
11 maja 2018 r.
18 maja 2018 r.
20 kwietnia 2018 r. 25 maja 2018 r.

/wszystkie terminy to piątek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest całościowa prezentacja zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje istotne zagadnienia rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach dokonujących dostaw i nabyć towarów i usług zarówno w kraju jak i poza nim. Szkolenie zatem dotyczy szeroko rozumianych podstaw (zakresu przedmiotowego, podmiotowego, wyłączeń), dokumentowania transakcji (faktury, kasy fiskalne, noty korygujące), metodyki przeprowadzania transakcji krajowych, zagranicznych w postaci eksportu, importu towarów i usług czy wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów. Zajęcia dotyczyć będą problematyki odliczenia VAT od samochodów (paliwa, czy materiałów eksploatacyjnych), zagadnień związanych z odwrotnym obciążeniem, co pozwoli Słuchaczom na identyfikację obciążeń w zakresie podatku VAT.
Na praktycznych przykładach zostaną omówione w/w obszary, dyskusyjne aspekty stosowania ustawy VAT i aktualne rozwiązania prawne.

Program szkolenia 

1. Podatek należny– wymogi formalne, dokumentacyjne i ewidencyjne.
1.1. Podatek VAT w aspekcie polskiego systemu podatkowego. Harmonizacja podatku od wartości dodanej na terytorium UE.
1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy (w tym czynności zrównane ze sprzedażą np. darowizny i wyłączenia np. prezenty o małej wartości).
1.3. Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług.
1.4. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku VAT.
1.5. Powstanie obowiązku podatkowego – omówienie zasad ogólnych i szczególnych.
1.6. Pojęcie czynności wewnątrzwspólnotowych i eksportu i importu usług.
1.7. Problematyka powstania obowiązku podatkowego w przypadku eksportu towarów i usług i wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabyć towarów.
1.8. Odwrotne obciążenie (w tym towary, usługi budowlane).
1.9. Zasady dokumentowania i ewidencji sprzedaży VAT oraz podatku należnego:

  • dokumentowanie obrotu w podatku VAT (FV, kasy fiskalne w tym dokumentowanie otrzymanych zaliczek, noty korygujące i duplikaty faktur),
  • ewidencja i dokumentacja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące,
  • ewidencja czynności zrównanych ze sprzedażą w świetle ustawy o VAT,
  • korekty sprzedaży i ich ewidencja.

2. Problematyka odliczania podatku naliczonego.
2.1. Identyfikacja podatku naliczonego.
2.2. Wyłączenia z prawa do odliczania podatku.
2.3. Nabycie pojazdów samochodowych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych (powiązanie czynności w podatku dochodowym od osób fizycznych).
2.4. Zasady dokumentowania i ewidencji zakupów towarów i usług, a możliwość i terminy odliczenia podatku naliczonego:

  • zakupy od dostawców krajowych, zakupy z importu, nabycie wewnątrzwspólnotowe, zakupy od tzw. „małych podatników” w świetle ustawy o VAT, korekty zakupów i ich ewidencja, odliczenie VAT z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych od 2017 roku.
    Import usług w aspekcie podatku naliczonego, należnego i „podatku u źródła”.

2.5. Warunki i tryb dokonywania zwrotu podatku VAT w świetle dokumentacji i ewidencji księgowej.
2.6. SPLIT PAYMENT – NOWOŚĆ w rozliczeniach VAT od lipca 2018 roku.
2.7. Deklaracja VAT-7 obowiązki ciążące na jednostce gospodarczej i możliwość jej korekty w świetle ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej.

 

Kurs poprowadzi dr Marcin Stępień  - wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doradca podatkowy -praktyk w zakresie rachunkowości i podatków, pracujący na stanowisku Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie budowania polityki podatkowej przedsiębiorstwa, w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 

170,00 zł /osoby/ dzień dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

190,00 zł /osoby/dzień  dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

680,00 zł /osoby/ całe szkolenie czterodniowe dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

760,00 zł /osoby/całe szkolenie czterodniowe dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2018/11/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"