utworzono: 02/02/2018, aktualizacja: 19 lutego 2018 o 09:49
Kompleksowe rozliczanie korekt

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE KOREKT
W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
w świetle ustawy VAT, CIT i PIT

które odbędzie się w dniu  2 marca 2018 r. /piątek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Analiza przepisów prawa podatkowego określającego korekty w podatku dochodowym uzależniając je wyłącznie od przyczyny.
 2. Praktyczne przykłady- w tym na przełomie roku- związane z problematyką CIT i PIT.
 3. Korekty przychodowe w podatku VAT - zmniejszenie należnego podatku, a obowiązki podatnika.
 4. Korekty zwiększające pierwotne zobowiązanie - kiedy trzeba, a kiedy podatnik nie musi robić korekt deklaracji VAT-7.
 5. Najnowsze orzecznictwo w zakresie faktur pustych.
 6. Agresywne podejście organów do kwestii korekt podatku naliczonego.
 7. Odwrotne obciążenie - problematyka rozliczeń.
 8. Przykłady z życia, gdy nałożymy wszystkie podatki - rozliczenia kompleksowe tabelaryczne.
 9. Korekty dotyczące WNT i WDT oraz eksportu.
 10. Import usług i wyroki Np w aspekcie korygowania rozliczeń.
 11. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

 


Wykład poprowadzi Piotr Kowerdej - praktyk, konsultant ds. podatkowych, wieloletni specjalista z zakresu prawa podatkowego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2018/13/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kompleksowe rozliczanie korekt

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.