utworzono: 02/02/2018, aktualizacja: 7 lutego 2018 o 10:44
Miejsca dostawy towarów w VAT

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

MIEJSCA DOSTAWY TOWARÓW w VATW ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ETS
W OBROCIE TRANSGRANICZNYM

które odbędzie się w dniu  16 marca 2018 r. /piątek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. ZASADY opodatkowania wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych.
 2. Schematy opodatkowania występujące w obrocie Vatowskim - - omówienie na przykładach.
 3. Rozwiązywanie problemów dotyczących obrotu zagranicznego przez pryzmat 6 pytań.
 4. Transakcje złożone oraz posługiwanie się numerami UE.
 5. Przemieszczenie towaru jako nadrzędny element wiedzy do wykazania stawki 0%.
 6. Transakcje seryjne na przykładach.
 7. Obrót łańcuchowy a przyporządkowanie transportu.
 8. Możliwości zmiany zasad opodatkowania.
 9. Przegląd najnowszego orzecznictwa krajowego i unijnego.
 10. Rozwiązywanie praktycznych przykładów.
 11. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.


Wykład poprowadzi Piotr Kowerdej - praktyk, konsultant ds. podatkowych, wieloletni specjalista z zakresu prawa podatkowego.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/VAT/2018/14/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Miejsca dostawy towarów w VAT

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.