utworzono: 30/06/2017, aktualizacja: 16 lutego 2018 o 09:49

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Marketing a podatki dochodowe i VAT

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Marketing a podatki dochodowe i VAT

 reprezentacja, reklama, sponsoring, promocja
- poszczególne formy działań marketingowych
w świetle najnowszego orzecznictwa

które odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Pojęcie reprezentacji i reklamy
 1. Pojęcia reklamy, reprezentacji, promocji i marketingu,
 2. Reklama a prawo farmaceutyczne – zakazy wiązane z reklamą produktów leczniczych.
 3. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
II. Wydatki na działania wspierające sprzedaż w kosztach uzyskania przychodów
 1. Ogólne przesłanki zaliczenia kosztu do K.U.P.,
 2. Dokumentowanie wydatków,
 3. Dokumentowanie usług niematerialnych,
 4. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
III. Skutki podatkowe dla otrzymującego świadczenia
 1. Nieodpłatne świadczenia,
 2. Opodatkowanie nagród wygranych w konkursach,
 3. Nagroda wygrana przez kilku uczestników,
 4. Roczna deklaracja PIT-8AR,
 5. PIT-8C,
 6. Kwota wolna od podatku z tytułu otrzymanych świadczeń,
 7. Konkurs dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 8. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
IV. Dostawa towarów a działania wspierające sprzedaż na gruncie podatku VAT
 1. Zakres opodatkowania,
 2. Odpłatna i nieodpłatna dostawa towarów,
 3. Ewidencja osób obdarowanych,
 4. Odpłatne i nieodpłatne świadczenie usług,
 5. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
V. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu towarów i usług wspierających sprzedaż
 1. Uwagi ogólne,
 2. Odliczenie proporcjonalne,
 3. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
VI. Rabat
 1. Rabat – definicja,
 2. Rabat cenowy,
 3. Rabat towarowy,
 4. Rabat a podatek dochodowy,
 5. Skutki podatkowe udzielenia rabatu dla nabywcy,
 6. Rabat a podatek VAT,
 7. Faktura a rabat,
 8. Kasa fiskalna a rabat,
 9. Bonusy i premie pieniężne,
 10. Rabat a nieodpłatne świadczenie usług,
 11. Skonto (rabat cenowy z tytułu szybszej płatności),
 12. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
VII. Sprzedaż premiowa
 1. Uwagi ogólne,
 2. Forma nagrody,
 3. Wydatki poniesione na zakup nagród,
 4. Sprzedaż premiowa a zwolnienie podatkowe,
 5. Obowiązki organizatora sprzedaży premiowej,
 6. Sprzedaż premiowa a VAT,
 7. Regulamin sprzedaży premiowej,
 8. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
VIII. Sponsoring
 1. Definicja sponsoringu,
 2. Sponsoring jako K.U.P.,
 3. Sponsoring a darowizna,
 4. Sponsoring a VAT,
 5. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
IX. Konkursy i loterie
 1. Opodatkowanie nagród,
 2. Zwolnienie od podatku,
 3. Roczna deklaracja PIT-8AR,
 4. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
X. Świadczenia na rzecz pracowników
 1. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników,
 2. Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń na rzecz pracowników,
 3. Odliczenie podatku VAT w przypadku wykorzystania zakupów do świadczeń na rzecz pracowników,
 4. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

Wykład poprowadzi KACPER SOŁONIEWICZ doradca podatkowy, prawnik specjalizujący się w procedurze podatkowej, podatkach dochodowych (PIT w tym dochody nieujawnione, CIT), podatku VAT oraz prawie karnym skarbowym. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach, postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi. Autor oraz współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 • 230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
 • 250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia – K/M/PD/VAT/2018/16/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Marketing a podatki dochodowe i VAT

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.