utworzono: 02/02/2018, aktualizacja: 21 lutego 2018 o 07:54

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Podatek u źródła

które odbędzie się w dniu  9 marca 2018 r. /piątek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

 

Do końca trzeciego miesiąca 2018 r. należy złożyć informacje IFR-2R dotyczące kwot należności zapłaconych zagranicznym podmiotom, od których nabyliśmy określone usługi podlegające podatkowi u źródła. Jest wiec jeszcze czas, by odpowiednio przygotować się do tych szczególnych obowiązków a także zidentyfikować, czy w 2017 roku nasza firma nabyła z zagranicy usługi podlegające podatkowi u źródła. Przedmiotem szkolenia będzie praktyczne omówienie wszystkich obowiązków ciążących na płatnikach w związku z koniecznością zapłaty „podatku u źródła” (tzw. WHT).
Polskie firmy coraz więcej usług nabywają za granicą, natomiast nie zawsze zdają sobie sprawę, że prawie każda z tych usług może być dodatkowo opodatkowana w Polsce podatkiem u źródła (WHT) w wysokości np. 20 %. Zakup zdjęć w serwisach internetowych, kupno biletu lotniczego, wynajęcie samochodu w podróży zagranicznej, skorzystanie z usług prawnika z innego kraju, udział w targach zagranicznych, usługi pozycjonowania w sieci kupione od Google, bilety na niektóre imprezy sportowe, skorzystanie z usług doradczych bądź powierzenie prowadzenia księgowości zagranicznemu biuru rachunkowemu – te i szereg innych zdarzeń mogą skutkować koniecznością zapłaty w Polsce podatku u źródła. Poza tym na polskich firmach ciążą także szczególne obowiązki informacyjne związane z dokonywaniem płatności zagranicznym kontrahentom (IFT, CIT-10Z, PIT-8AR).
Od 2015 roku przepisy o podatku u źródła uległy niekorzystnym dla podatników zmianom, skutkującym koniecznością poświęcenia „podatkowi u źródła” znacznie większej uwagi (określenie maksymalnej długości okresu ważności certyfikatów rezydencji). Natomiast w 2017 roku wprowadzone zostały istotne zmiany związane z uniezależnieniem obowiązku poboru WHT od miejsca wykonywania nabywanej usługi oraz instytucją tzw. „beneficial owner”.

Program szkolenia

 1. Istota podatku u źródła (WHT).
 2. Podatek u źródła a limitacja usług niematerialnych od 2018 r. – bardzo ważne podobieństwa obu instytucji dla stosowania nowych regulacji.
 3. Niekorzystne zmiany w przepisach o podatku u źródła – opodatkowanie usług niezależnie od miejsca ich wykonywania (m.in. wynajem aut za granicą, usługi prawne)
 4. Nowa klauzula „beneficial owner” i problemy polskich spółek powiązanych z podmiotami zagranicznymi.
 5. Specyfika certyfikatu rezydencji jako dokumentu pozwalającego na wyłączenie stosowania przepisów polskich ustaw podatkowych
  a. jak wygląda certyfikat rezydencji i jakie zawiera informacje
  b. aktualność certyfikatu rezydencji
  c. najczęstsze błędy w certyfikatach rezydencji
  d. jakie dokumenty nie stanowią certyfikatu rezydencji
  e. rola działu księgowości w uzyskaniu certyfikatu rezydencji od zagranicznego kontrahenta
 6. Szeroki katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła i odpowiednie konstruowanie treści umów z podmiotami zagranicznymi
 7. Opodatkowanie odsetek i dywidend po zmianach w 2017 r.
 8. Opodatkowanie nabycia praw autorskich i należności licencyjnych
 9. Zakup licencji na programy komputerowe
 10. Nabycie znaków towarowych w celu ich wykorzystania w Polsce
 11. Opodatkowanie najmu urządzenia przemysłowego i naukowego
 12. Najem sprzętu komputerowego za granicą a podatek u źródła
 13. Najem samochodu osobowego, samochodu ciężarowego bądź maszyny budowlanej za granicą – konieczność zapłaty podatku u źródła (WHT), szczególne obowiązki ciążące na polskim podatniku, najczęstsze problemy wynikające z braku posiadania certyfikatu rezydencji podmiotu wynajmującego samochód
 14. Optymalizacja związana z wynajmowaniem środków transportu za granicą – co zrobić, aby zapłata podatku u źródła nie była konieczna
 15. Podróże służbowe pracowników a podatek u źródła
 16. Nabycie KNOW-HOW za granicą – skutki podatkowe
  a. czym jest KNOW-HOW – problemy interpretacyjne i rozbieżne orzecznictwo organów podatkowych
  b. elementy konieczne dla uznania nabytych wiadomości za KNOW-HOW
 17. Opodatkowanie nabycia biletów na imprezy kulturalne i sportowe
 18. Opodatkowanie nabycia za granicą usług doradczych
 19. Opodatkowanie nabycia za granicą usług prawnych i księgowych
  a. czym są usługi prawne?
  b. gdzie usługi prawne muszą być wykonywane – w Polsce czy za granicą?
 20. Kontrowersyjne orzecznictwo i wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła nabycia za granicą usług badania rynku, przetwarzania danych, zarządzania i kontroli oraz gwarancji i poręczeń
  a. wykupienie dostępu do baz ofertowych
  b. akces do międzynarodowych izb gospodarczych i uzyskiwanie certyfikatu „rzetelnego kontrahenta”
  c. usługi badań ankietowych i przygotowania do wejścia na dany rynek ze swoim produktem
  d. serwery zagraniczne i „praca w chmurze”
 21. Usługi reklamowe nabywane za granicą
  a. reklama telewizyjna, radiowa, internetowa, Google
  b. reklama na zagranicznych billboardach
  c. zagraniczne targi i konferencje a podatek u źródła
 22. Zakup biletów lotniczych po zmianach w 2017 r.
 23. Polska firma jako płatnik podatku u źródła – szczególne obowiązki informacyjne, deklaracje CIT-10Z, informacje IFT, terminy i sposób wypełniania dokumentów
 24. Pytania i odpowiedzi.

 

Prowadzący: Lech Janicki – prawnik, ekspert podatkowy kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka doradcy podatkowi radcowie prawni sp. j., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 9 lat zajmuje się problematyka podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portalach branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego stale współpracujący z kilkunastoma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) oraz firmami szkoleniowymi z całej Polski.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/PŹ/2018/15/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Podatek u źródła

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.