utworzono: 05/01/2018, aktualizacja: 17 stycznia 2018 o 11:41
Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu na temat: 

Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku

które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej przy ul.Wrzosowej 33.

 

Program szkolenia 

Najważniejsze zmiany w podatku CIT
 1. Zyski kapitałowe jako nowe źródło przychodów w podatku CIT.
 2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego (zaliczanie do kosztów odsetek).
 3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych.
 4. Opodatkowanie nieruchomości podatkiem CIT - zakres zastosowania i wyłączenia.
 5. Zasady opodatkowania podziału spółek , w przy zbyciu udziałów lub akcji spółki dzielonej.
 6. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.
 7. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów.
 8. Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych.
 9. Zmiany związane z zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (CFC)
 10. Zniesienie dochodów wolnych od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność rolniczą.
 11. Nowe uregulowania związane z Podatkowymi Grupami Kapitałowymi.
Najważniejsze zmiany w podatku PIT
 1. Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
 2. Zmiany w programach motywacyjnych.
 3. Wyłączenia z 50% kosztów uzyskania przychodów.
 4. Zmiany w katalogu zwolnień z podatku dochodowego:
 5. Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
 6. Obliczanie kwoty wolnej od podatku w 2018 r.
 7. Podatek ryczałtowy od najmu - limit kwotowy i stawka podatkowa.
 8. Brak obowiązku informowania US o prowadzeniu PKPiR.
 9. Zmiana zasad w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w darowiźnie. Amortyzacja dziedziczonych zasobów.
Wybrane zagadnienia CIT i PIT
 1. Nowa kwota jednorazowej amortyzacji do 100,000 zł.
 2. Rozliczanie zakupu biletów lotniczych.
 3. Pozostałe zagadnienia.

 

Wykład poprowadzi dr Marcin Stępień specjalista w zakresie podatków dochodowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

 

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/PD/2018/6/03

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883).

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.