KLUB KSIĘGOWEGO

Przy Zarządzie Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce działa Klub Księgowego, który tworzą absolwenci kursu dla kandydatów na głównych księgowych.
Członkowie Klubu aktywnie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Oddział, wymieniają wzajemnie doświadczenia, konsultują bieżące problemy zawodowe.
Dwa razy w roku organizują spotkania integracyjne w siedzibie Stowarzyszenia w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.