utworzono: 27/07/2018, aktualizacja: 17 października 2018 o 08:12
Prawo pracy w 2019 roku - aktualności na jesień 2018 roku

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 

Prawo pracy w 2019 roku
i aktualności na jesień 2018 roku

 

które odbędzie się w dniu  13 listopada 2018 r. /wtorek/  o godz. 9.00 w Sali Lazurytowej  hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 220.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
  * omówienie zmian dotyczące formy i terminu przechowywania akt osobowych
  * wskazanie na wpływ zmian na praktykę kadrową (akta osobowe, czas pracy, nieobecności w pracy).
 2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w kontekście obowiązywania RODO i zasad tam wskazanych, a także praktycznych problemów związanych z odniesieniem RODO do stosunku pracy.
 3. Urlopy zaległe w kontekście wzmożenia kontroli PIP po 30 września.
 4. Czas określony i zasada 3/33 w kontekście upływu w dniu 21 listopada 2018r. 33 miesięcy
  od wejścia jej w życie.
 5. Omówienie zmian obowiązujących od 1 września w zakresie zatrudniania młodocianych i
  wskazanie na planowane i pozostałe zmiany w 2019r.
 6. Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczania czasu pracy.
 7. Wskazanie na aktualne interpretacje organów, orzecznictwo SN i TSUE w sprawach dotyczących stosowania prawa pracy.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykładnię stosownych przepisów
prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.
Skierowane jest do praktyków, zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.

 

PROWADZĄCY

 

Szkolenie poprowadzi Pani Maja Chodacka radca prawny, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/PP/2018/40/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Prawo pracy w 2019 roku - aktualności na jesień 2018 roku

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.