utworzono: 19/11/2016, aktualizacja: 12 października 2018 o 15:32
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Podatkowa księga przychodów i rozchodów
(36 godzin lekcyjnych)

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz z wybranymi zagadnieniami podatku dochodowego od osób fizycznych.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

 1. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie przepisów (6 godzin lekcyjnych)
  Przepisy ogólne, obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów art.24 a updof
  Omówienie określeń użytych w rozporządzeniu
  Sposób prowadzenia księgi przez podatników
  Powierzenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu
  Rodzaje dowodów księgowych ujmowanych w księdze podatkowej
  Zasady ujmowania dowodów księgowych w księdze podatkowej
 2. Omówienie wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów (6 godzin lekcyjnych),
  Omówienie objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  Omówienie terminów oraz zasad sporządzania i rozliczania spisów z natury
  Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy zastosowaniu technik informatycznych
 3. Podatkowe zagadnienia niezbędne do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
  Zasady i formy opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  Definicja dochodu do opodatkowania i zasady rozliczania strat podatkowych, omówienie art.9 updof
  Omówienie szczególnych zasad ustalania dochodu –art. 24 updof– ustalanie dochodu z działalności, przystąpienie nowego wspólnika do spółki osobowej, likwidacja działalności gospodarczej
  Omówienie wybranych przychodów wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustalania momentu powstania przychodów, a także przychodów niepodlegających opodatkowaniu
  Omówienie wybranych kosztów niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oraz zasady zaliczania kosztów zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów, a także zakupów towarów i materiałów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
 4. Zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałych przychodów, a także zakupów towarów i materiałów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
  Przychody z działalności gospodarczej – omówienie art. 14 updof
  Data powstania przychodu z działalności gospodarczej, świadczenia otrzymywane nieodpłatnie
  Zasady przeliczania na złote przychodów wyrażonych w walucie obcej
  Zasady ujmowania faktur zakupu towarów handlowych i materiałów w księdze podatkowej
  Omówienie praktycznych przykładów przychodów ujmowanych w księdze podatkowej
 5. Wynagrodzenia w gotówce i w naturze, amortyzacja oraz pozostałe koszty, jako element wydatków ujmowanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (6 godzin lekcyjnych)
  Omówienie zasad ujmowania wynagrodzeń o pracę i umów cywilnoprawnych w księdze podatkowej
  Omówienie zasad ujmowania składek ZUS w księdze podatkowej
  Przykłady wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń, obowiązki płatników
  Amortyzacja, jako koszt podatkowy
  Omówienie praktycznych przykładów pozostałych kosztów ujmowanych w księdze podatkowej
 6. Obliczanie dochodu na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (6 godzin lekcyjnych)
  Podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  Odliczenia od dochodu (składek społecznych, darowizn, wydatków na cele rehabilitacji)
  Podatek dochodowy obliczany według skali podatkowej i według stawki liniowej
  Odliczenia od podatku: składki zdrowotnej, ulgi na dzieci
  Sporządzanie zeznania rocznego PIT36 i PIT36L

Zajęcia prowadzą wykładowy Stowarzyszenia, praktycy życia gospodarczego, specjaliści z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

 

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji:
 22 stycznia 2019 r. (wtorki i czwartki od 16:30 do 19:45), z tygodniową przerwą na ferie, kolejne zajęcia 24,29,31 stycznia oraz  5,7,19,21,26 luty 2019 r.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 700,- zł (możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza płatna na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu, druga przed jego zakończeniem).

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.