utworzono: 05/11/2018, aktualizacja: 29 listopada 2018 o 11:27

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w trzydniowym szkoleniu dotyczącym zamknięć rocznych:

BILANS 2018

 

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  wszystkie dni szkolenia

 

Sala Lazurytowa Hotelu Dębowiec
przy al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej

 

TERMINY SZKOLENIA:  wszystkie dni szkolenia

 

Kurs odbędzie się w następujących terminach:

DZIEŃ I

RACHUNKOWOŚĆ

Grupa I - 3 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)
Grupa II – 4 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)

Prowadzący: Teresa Cebrowska– biegły rewident, autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości i analizy finansowej, doświadczony wykładowca.

DZIEŃ II

Podatek VAT

Grupa I – 13 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)
Grupa II – 14 grudnia 2018 r. (godz. 9.00-15.00)

Prowadzący: Piotr Kowerdej - praktyk, konsultant ds. podatkowych, wieloletni specjalista z zakresu prawa podatkowego

DZIEŃ III

PODATKI DOCHODOWE

Grupa I – 7 stycznia 2019 r. (godz. 9.00-15.00)
Grupa II – 8 stycznia 2019 r. (godz.9.00-15.00)

Prowadzący PDOP/PDOF: Marcin Stępień - praktyk, doradca podatkowy, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości i podatków.

 

TEMATYKA  SZKOLEŃ

DZIEŃ I

RACHUNKOWOŚĆ

1. Zmiany w regulacjach prawnych – co zmieniono już a czego się można podziewać w
2019r.
2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – nowe wyzwania - zmiany UoR od
1.10.2018r
3. Prawa wyboru wzoru sprawozdania finansowego (wybór załącznika do UoR) – kto i co
może wybrać i co na tym zyskuje
4. Reguły nadrzędne a prawo do uproszczeń - kiedy i co można wybrać oraz jak je
stosować
5. Zasady (polityka) rachunkowości, wartości szacunkowe - jak tworzyć i jak ujmować
skutki ich zmian oraz zdarzenia po dacie bilansu (rozwiązania wg KSR 7)
6. Inwentaryzacja - tylko obowiązek czy mechanizm samokontroli pozycji bilansu
7. Bilans – jak wyceniać i prezentować składniki aktywów i pasywów w tym pozycje
szczególnie problematyczne: środki trwałe (wg KSR nr 11) wartości niematerialne i
prawne, inwestycje długo i krótkoterminowe (w tym instrumenty finansowe),
rozrachunki, zapasy produktów i produktów w toku, rezerwy na zobowiązania,
rozliczenia w czasie kosztów i przychodów.
8. Elementy składowe rachunku zysków i strat – jak ujmować w księgach rachunkowych i
jak prezentować koszty i przychody z wszelkich sfer działania jednostki. Sporządzanie i
prezentacja. Podstawowe pozycje wynikowe.
9. Informacja dodatkowa – co i jak ujawniać - dotychczasowe i nowe wymogi
10. Sprawozdanie z działalności – jak sporządzić by spełnić wymogi ustawowe i dobrze
informować interesariuszy (KSR 9)
11. Procedura zamknięcia roku 2018 – jakie są obowiązki i jaka jest odpowiedzialność
kierownika jednostki.

DZIEŃ II

Podatek VAT

1. Rozliczenie podatku VAT naliczonego - analiza dokumentów występujących w obrocie
prawnym (6 rodzajów faktur).
2. Odwrotne obciążenie z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i wyroków NSA.
3. Import usług w powiązaniu z problemem usług związanych z nieruchomościami -
przykłady.
4. Nieodpłatne świadczenia w postaci towarów i usług w powiązaniu z CIT i PIT.
5. Pojazdy samochodowe - rozliczenia oraz procedura VAT marża.
6. Nietypowe faktury korygujące moment ich rozliczania i uzasadnienie.
7. Elementy usług transportowych po stronie zakupowej i sprzedażowej.

8. Wyłączenia ustawowe z art. 88.
9. Moment powstania obowiązku podatkowego - wybrane elementy.
10. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ III

PODATKI DOCHODOWE

1. Obszary zmian w podatkach dochodowych od stycznia 2018 roku.
2. Prawidłowa identyfikacja przychodów i kosztów w aspekcie właściwego źródła
przychodów – zmiany od 2018 roku – najnowsze interpretacje.
1. Zasady rozpoznawania przychodów na przełomie lat podatkowych.
2. Identyfikacja przychodów z nieodpłatnych świadczeń (definicja, identyfikacja,
wycena). Czy trzeba coś doliczyć na koniec roku?
3. Korekta przychodów na przełomie lat podatkowych.
4. Pojęcie i zasady rozpoznawania koszów uzyskania przychodów.
5. Zasady kwalifikacji kosztów do prawidłowego roku (kosztów bezpośrednich i kosztów
pośrednich, korekta kosztów).
6. Roboty w toku. Metodyka rozpoznawania kosztów.
7. Koszty finansowania wg zmian od 2018. Kiedy koszty finansowania dłużnego? Pojęcie
niedostatecznej kapitalizacji.
8. Koszty usług niematerialnych – zmiany od 2018 roku.
9. Pojęcie „podatku u źródła”, wraz z identyfikacją obowiązków sprawozdawczych.
10. Niezbędne oświadczenia od nierezydentów w aspekcie podatku u źródła.
11. Identyfikacja deklaracji PIT-8AR, PIT-8C, ORD-U.
12. Limity dokumentacyjne dla potrzeb cen transferowych – charakterystyka obowiązków
dokumentacyjno-informacyjnych (PIT/CIT-T, oświadczenia zarządu).
13. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe 2018 roku.
14. Obszary zmian w prawie podatkowym w 2019 r.

 


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie załączonego zgłoszenia (e-mail), które przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy nr 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001

 

CENA ZA DOWOLNIE WYBRANY JEDEN DZIEŃ SZKOLENIA

230,00 zł / dzień / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
250,00 zł / dzień / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

W PAKIECIE KORZYSTNIEJ – CENA ZA PEŁNE SZKOLENIE TRZYDNIOWE

540,00 zł / osobę dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę
597,00 zł / osobę dla pozostałych podmiotów gospodarczych.

Podmiot zamawiający pakiet trzydniowy, na każdy dzień szkolenia może zgłosić i skierować wybranego przez siebie pracownika.

Proponujemy zakup zeszytu specjalnego „ZAMKNIĘCIE ROKU 2018” wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ w cenie brutto 179,- zł
Z PAKIETEM KORZYSTNIEJ – do każdego zakupionego trzydniowego szkolenia, można zakupić jeden zeszyt specjalny „ZAMKNIĘCIE ROKU 2018” w cenie brutto 168,- zł.

Zeszyty specjalne zamówione i zapłacone razem ze szkoleniem można będzie odebrać w biurze Oddziału od 27 listopada 2018 r. lub w dniu i miejscu szkolenia, bez ponoszenia kosztów przesyłki.

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu kursu:
I grupa - K/BILANS/2018/54/03,
II grupa - K/BILANS/2018/55/03

Tabela elektronicznych formularzy zgłoszeń do wysłania drogą e-mail
Kurs będzie realizowany w dwóch grupach
GRUPA I
K/BILANS/2018/54/03

GRUPA II
K/BILANS/2018/55/03

MIEJSCE SZKOLENIA DLA GRUPY
Sala Lazurytowa
Hotelu Dębowiec
przy al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej
Sala Lazurytowa
Sala Lazurytowa
Hotelu Dębowiec
przy al. Armii Krajowej 220
w Bielsku-Białej
Sala Lazurytowa

CAŁE SZKOLENIE
3 –DNIOWE


3 i 13 XII 2018 oraz 7 I 2019 r.
zgłoszenie
PAKIET GRUPA I

WARTOŚĆ 597/540
4 i 14 XII 2018 oraz 8 I 2019 zgłoszenie
PAKIET GRUPA II

WARTOŚĆ 597/540

DZIEŃ I
RACHUNKOWOŚĆ
Teresa Cebrowska


3 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO RACHUNKOWOŚĆ GRUPA I
WARTOŚĆ 250/230
4 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO RACHUNKOWOŚĆ GRUPA II
WARTOŚĆ 250/230

DZIEŃ II
Podatek VAT
Piotr Kowerdej


13 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO
VAT GRUPA I

WARTOŚĆ 250/230
14 GRUDNIA 2018 r.
zgłoszenie TYLKO
VAT GRUPA II

WARTOŚĆ 250/230

DZIEŃ III
PODATKI
DOCHODOWE
Marcin Stępień


7 STYCZNIA 2019 r.
zgłoszenie TYLKO
Podatek DOCHODOWY GRUPA I

WARTOŚĆ 250/230

8 STYCZNIA 2019 r.
zgłoszenie TYLKO
Podatek DOCHODOWY GRUPA II

WARTOŚĆ 250/230

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PAKIET GRUPA I

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PAKIET GRUPA II

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Przepraszamy, limit uczestników szkolenia
BILANS 2018 RACHUNKOWOSC GRUPA I przekroczony.

Przepraszamy, limit uczestników szkolenia
BILANS 2018 RACHUNKOWOSC GRUPA II przekroczony.

Prosimy o wpisanie się poniżej na listę rezerwową lub kontakt z Działem Szkoleń

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
BILANS 2018 RACHUNKOWOSC GRUPA II
Lista rezerwowa

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 VAT GRUPA I

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 VAT GRUPA II

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PODATKI DOCHODOWE GRUPA I

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

BILANS 2018 PODATKI DOCHODOWE GRUPA II

[contact-form-7 404 "Not Found"]