utworzono: 27/08/2018, aktualizacja: 8 października 2018 o 07:49
Marketing a podatki dochodowe

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 


Marketing a podatki dochodowe i VAT
reprezentacja, reklama, sponsoring, promocja – poszczególne formy działań marketingowych w świetle najnowszego orzecznictwa

które odbędzie się w dniu  23 października 2018 r. /wtorek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Pojęcie reprezentacji i reklamy

 1. Pojęcia reklamy, reprezentacji, promocji i marketingu,
 2. Reklama a prawo farmaceutyczne – zakazy wiązane z reklamą produktów leczniczych.
 3. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

II. Wydatki na działania wspierające sprzedaż w kosztach uzyskania przychodów

 1. Ogólne przesłanki zaliczenia kosztu do K.U.P.,
 2. Dokumentowanie wydatków,
 3. Dokumentowanie usług niematerialnych,
 4. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

III. Skutki podatkowe dla otrzymującego świadczenia

 1. Nieodpłatne świadczenia,
 2. Opodatkowanie nagród wygranych w konkursach,
 3. Nagroda wygrana przez kilku uczestników,
 4. Roczna deklaracja PIT-8AR,
 5. PIT-8C,
 6. Kwota wolna od podatku z tytułu otrzymanych świadczeń,
 7. Konkurs dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 8. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

IV. Dostawa towarów a działania wspierające sprzedaż na gruncie podatku VAT

 1. Zakres opodatkowania,
 2. Odpłatna i nieodpłatna dostawa towarów,
 3. Ewidencja osób obdarowanych,
 4. Odpłatne i nieodpłatne świadczenie usług,
 5. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

V. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu towarów i usług wspierających sprzedaż

 1. Uwagi ogólne,
 2. Odliczenie proporcjonalne,
 3. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

VI. Sprzedaż premiowa

 1. Uwagi ogólne,
 2. Forma nagrody,
 3. Wydatki poniesione na zakup nagród,
 4. Sprzedaż premiowa a zwolnienie podatkowe,
 5. Obowiązki organizatora sprzedaży premiowej,
 6. Sprzedaż premiowa a VAT,
 7. Regulamin sprzedaży premiowej,
 8. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

VII. Rabat

 1. Rabat – definicja,
 2. Rabat cenowy,
 3. Rabat towarowy,
 4. Rabat a podatek dochodowy,
 5. Skutki podatkowe udzielenia rabatu dla nabywcy,
 6. Rabat a podatek VAT,
 7. Faktura a rabat,
 8. Kasa fiskalna a rabat,
 9. Rabat pośredni,
 10. Bonusy i premie pieniężne,
 11. Rabat a nieodpłatne świadczenie usług,
 12. Skonto (rabat cenowy z tytułu szybszej płatności),
 13. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

VIII. Sponsoring

 1. Definicja sponsoringu,
 2. Sponsoring jako K.U.P.,
 3. Sponsoring a darowizna,
 4. Sponsoring a VAT,
 5. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

IX. Konkursy i loterie

 1. Opodatkowanie nagród,
 2. Zwolnienie od podatku,
 3. Roczna deklaracja PIT-8AR,
 4. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.

X. Świadczenia na rzecz pracowników

 1. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników,
 2. Opodatkowanie podatkiem VAT świadczeń na rzecz pracowników,
 3. Odliczenie podatku VAT w przypadku wykorzystania zakupów do świadczeń na rzecz pracowników,
 4. Studium przypadku i najnowsze orzecznictwo.
PROWADZĄCY

 

Wykład poprowadzi KACPER SOŁONIEWICZ adwokat, doradca podatkowy
Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/PD/VAT/2018/46/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Marketing a podatki dochodowe i VAT

[contact-form-7 404 "Not Found"]