utworzono: 12/10/2018, aktualizacja: 15 października 2018 o 17:00
Najem i obrót nieruchomościami - ujęcie podatkowe

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w szkoleniu 


Najem i obrót nieruchomościami
ujęcie podatkowe

które odbędzie się w dniu 09 listopada 2018 r. /piątek/  o godz. 9.00 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. VAT i PCC

1. Kiedy zbycie nieruchomości podlega PCC?
a) Transakcje niepodlegające VAT, w jaki sposób są opodatkowane?
b) Aporty nieruchomości – kiedy płacimy VAT a kiedy PCC?
c) Gospodarka nieruchomościami a PCC

2. Kiedy obrót nieruchomościami podlega podatkowi VAT?
a) Prywatne transakcje a powtarzalność działań, kiedy uznana zostanie za działalność gospodarczą – najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych!
b) Zarząd własnym majątkiem a VAT – najnowsze interpretacje organów podatkowych!
c) Definicja podatnika i działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT

3. Dostawa nieruchomości – zwolnienie z VAT
a) Pierwsze zasiedlenie – przełomowe orzecznictwo TSUE i NSA oraz wyjaśnienia MF!
b) Sprzedaż gruntu niezabudowanego – zasady zwolnienia w świetle najnowszych interpretacji Dyrektora KIS!
c) Tereny budowlane a VAT
d) Brak prawa do odliczenia VAT przy błędnej kwalifikacji podatkowej transakcji
e) Zorganizowana część przedsiębiorstwa w obrocie nieruchomościami, czyli jak wyłączyć dostawę spod działania ustawy o VAT?

4. Fakturowanie
a) Stawka podatku
b) Moment powstania obowiązku podatkowego
c) Moment wystawienia faktury
d) Wystawienie faktury w przypadku sprzedaży zwolnionej
e) Kasa fiskalna

5. Najem i dzierżawa nieruchomości w podatku VAT
a) Powstanie obowiązku podatkowego
b) Otrzymanie zaliczki a obowiązek wystawienia faktury
c) Podstawa opodatkowania
d) Stawka podatku
e) Wystawianie faktur
f) Refakturowanie mediów
g) Świadczenia kompleksowe
h) Kasa fiskalna
i) Zwolnienie z VAT usług najmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym

6. Bezumowne korzystanie z nieruchomości
a) Definicja bezumownego korzystania z nieruchomości
b) Kiedy bezumowne korzystanie z nieruchomości jest usługą opodatkowaną VAT – najnowsze interpretacje organów podatkowych!
c) Powstanie obowiązku podatkowego
d) Zwolnienie z VAT dla bezumownego korzystania z nieruchomości o charakterze mieszkalnym
e) Wystawianie faktur
f) Kasa fiskalna

II. Podatek dochodowy

1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek prywatny

2. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży nieruchomości – tzw. ulga mieszkaniowa – najnowsze interpretacje organów podatkowych!
a) Czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej posiadając kilka mieszkań?
b) Zakup mieszkania na wynajem a prawo do ulgi?
c) Wpłata dokonana na postawie umowy deweloperskiej jako wydatek na „cele mieszkaniowe”
d) Zasady wyliczania podatku do zapłaty i ujmowania w deklaracji rocznej.

3. Nakłady na prace adaptacyjne przy najmie a przychód właściciela budynku

4. Amortyzacja przy najmie prywatnym – jak amortyzować wynajmowane mieszkanie nie prowadząc działalności gospodarczej?

5. Ryczałt podatkowy przy najmie
a) Zasady stosowania ryczałtu
b) Wynajem nieruchomości na doby a ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS
c) Wynajem kilkudziesięciu miejsc postojowych a ryczałt – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

6. Ryczałt podatkowy przy najmie jako forma optymalizacji podatkowej – przykłady z praktyki

 

PROWADZĄCY

 

Wykład poprowadzi KACPER SOŁONIEWICZ adwokat, doradca podatkowy
Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz w sporach z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:

Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie Oddziału

w wysokości:

230,00 zł / osoby dla członków wspierających posiadających opłaconą składkę

250,00 zł / osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

 

Na przelewie prosimy o podanie kodu szkolenia K/N/2018/48/03

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Najem i obrót nieruchomościami - ujęcie podatkowe

[contact-form-7 404 "Not Found"]