utworzono: 11/05/2018, aktualizacja: 1 sierpnia 2018 o 09:20
Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów
GRUPA IV CAŁOŚĆ

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów
TYLKO MODUŁ 18.2018.R

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów
TYLKO MODUŁ 20.2018.A

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako jednostka uprawniona przez PIBR do przeprowadzania doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, proponuje Państwu udział w szkoleniu obligatoryjnym w 2018 r., jakie planujemy przeprowadzić w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej z następującej tematyki:

  1. Moduł 18.2017.R.8 ( 8 GODZIN LEKCYJNYCH Z BLOKU RACHUNKOWOŚĆ)
    Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego
  2. Moduł 20.2017.A.16 (16 GODZIN LEKCYJNYCH Z BLOKU REWIZJA FINANSOWA)
    Stosowanie MSB w praktyce – część I Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie
    ryzyka

Prowadzący seminarium
TERESA CEBROWSKA - temat pierwszy, który obejmuje 8 godzin wykładowo-warsztatowych, w tym sprawdzian wiadomości i będzie realizowany w ciągu 1 dnia.
MONIKA KRÓL-STĘPIEŃ - temat drugi, który obejmuje 16 godzin warsztatowych, w tym sprawdzian wiadomości i będzie realizowany w ciągu 2 dni.

 

Termin realizacji

W związku z dużym zainteresowaniem tym szkoleniem i wyczerpaniem miejsc do grupy III, proponujemy Państwu udział w grupie IV

GRUPA IV - temat pierwszy 30.09.2018 oraz temat drugi 04-05.10.2018 r., (niedziela, czwartek, piątek)

 

W 2018 roku, rozpoczyna się kolejny 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmującego 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe.

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

  • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
  • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Zgodnie z nowymi wytycznymi organizacyjno-metodycznymi PIBR

„Ze względu na stworzenie odpowiednich warunków do nauki, w szkoleniach stacjonarnych o charakterze wykładowo-warsztatowym może uczestniczyć maksymalnie 30 osób. Natomiast, w przypadku szkoleń mających charakter warsztatów może uczestniczyć maksymalnie 20 osób.”
Ponieważ nowe wytyczne radykalnie ograniczają maksymalną liczebność grupy, ma to bezpośrednie przełożenie na koszt realizacji tego szkolenia.

 

Standardowy koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi w całym szkoleniu 24 godziny lekcyjne wynosi 935,00 zł.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, który przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc oraz dokonanie wpłaty do dnia 17.09.2018 r.,

na nasze konto: Beskidzki Bank Spółdzielczy nr: 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001 lub w kasie oddziału.

 

Kod szkolenia do umieszczenia na przelewie: SO/2018

Uruchomiliśmy nabór do kolejnej grupy IV w zajęciami w dniach 30 września 2018 r. oraz 4 i 5 października 2018 r. - z możliwością zgłoszeń także na wybrany moduł.

 

DODATKOWE KORZYŚCI Z PAKIETU DLA STAŁYCH UCZESTNIKÓW
Dla osób, które będą uczestnikami organizowanego przez nasz Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej obligatoryjnego szkolenia dla biegłych rewidentów w 2018 roku, proponujemy udział w organizowanych przez nas do końca 2018 r. szkoleniach otwartych, w wymiarze do 2 dni szkoleniowych (do 16 godzin lekcyjnych), w specjalnej cenie za jeden dzień szkolenia, w wysokości 190,00 zł/dzień.

Nasze aktualne propozycje najbliższych, jednodniowych (8 godzin lekcyjnych) szkoleń otwartych:

08.08.2018 VAT NALICZONY

28.08.2018 Studium przypadku w świetle nowelizacji ustawy VAT - zmiany od 01.07.2018 r.

05.09.2018 Letnia nowelizacja CIT/PIT z 19 lipca 2018 oraz podsumowanie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

06.09.2018  VAT odwrotne obciążenie

 

Informacja o innych terminach i tematach otwartych szkoleń jednodniowych będzie aktualizowana i dostępna na naszych stronach internetowych oraz biurze Oddziału SKwP.

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa - całość 24 godziny
Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów GRUPA IV

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów
TYLKO MODUŁ 18.2017.R - 8 godzin

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów
TYLKO MODUŁ 20.2017.A - 16 godzin

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.