Wykaz członków władz
Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
w Bielsku-Białej na kadencję 2015-2018 r.

Zarząd Oddziału Okręgowego

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Sabina Urbańskaprezes Zarządu
2.Krystyna Królickawiceprezes Zarządu
3.Bogumiła Glądyssekretarz
4.Wiesława Borówkaskarbnik
5. Jadwiga Szczotka członek
6.Beata Jaśkowiecczłonek
7. Edyta Sikoraczłonek

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Ludwik Bizońprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
2.Wiesława Sabudazastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3.Jolanta Pawlikczłonek

Okręgowy Sąd Koleżeński

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Lucyna Świderska przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
2.Magdalena Buczek-Elkofti zastępca przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
3.Teresa Kanikczłonek

Biuro Zarządu

 Imię i nazwiskoFunkcja
1.Krzysztof Frank dyrektor biura Zarządu
2.Agnieszka Leśniakkierownik działu finansowego
3.Anna Pelc kierownik działu szkoleń
4.Grażyna Gumula referent (kasjer)