utworzono: 04/10/2017, aktualizacja: 16 października 2017 o 10:51

Wywieranie wpływu

 

W dniu 16 września 2017 roku przeprowadziliśmy szkolenie w siedzibie Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Wrzosowa 33. Było to drugie z trzech szkoleń, jakie planujemy przeprowadzić w tym roku z cyklu;
Mała Akademia SKUTECZNEGO KSIĘGOWEGO

Wprowadzenie

W ramach kontynuacji szkoleń, podnoszących kompetencje społeczne członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej SKwP, chcemy skupić się w tym roku na kolejnych trzech obszarach, które w naszym przekonaniu warto rozwijać. Rozwój w tych obszarach, pozwoli łatwiej, szybciej i skuteczniej osiągać zamierzone cele biznesowe, zarządzać relacjami w zespołach i relacjami z klientami.

To działanie wiąże się z aktywnością w trzech obszarach:

  • Asertywność i analiza transakcyjna - zrealizowane
  • Wywieranie wpływu - zrealizowane
  • Zarządzanie czasem - przed nami 25 XI 2017 r.

W każdym z tych obszarów konieczne jest posługiwanie się innymi kompetencjami czy umiejętnościami.

Ideą treningów, realizowanych przez firmę SYNTON, jest dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz

wyrobienie postaw przydatnych na każdym etapie budowania relacji w Państwa zespołach i z

Waszymi klientami w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

Cele programu:

Poniższe cele są dopasowane do wcześniej sformułowanych obszarów tematycznych:

● pogłębienie wiedzy dotyczącej asertywności i analizy transakcyjnej

● poznanie zasad i technik zachowań asertywnych i radzenia sobie z manipulacjami

● rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu i budowania relacji

● ustanowienie standardów I strategii działania służących do radzenia sobie z natłokiem zadań,  presją czasu.

Metodologia

Treningi prowadzone są sprawdzoną metodą interaktywną/warsztatową, skłaniającą do aktywności wszystkich uczestników zajęć.

Uczestnicy są angażowani w różnorodne działania, których celem jest zobrazowanie przekazywanych treści i przeżycie osobistego doświadczenia związanego z przekazywaną wiedzą, pozwalają one lepiej poznać i zrozumieć mechanizmy omawianych zagadnień. Metody pracy: dyskusja grupowa, praca w grupach – z omówieniem wniosków na forum, praca indywidualna, testy, case’y i przykłady z życia, scenki, gry. Proponowane uczestnikom aktywności są poprzedzone mini wykładem dostarczającym niezbędnej wiedzy do wykonania zadania. Każda aktywność uczestników jest omawiana pod kątem praktycznych wniosków możliwych do wykorzystania w pracy.

 

Do każdego szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: Podręcznik użytkownika - przygotowany przez trenerów, który stanowi poszerzenie wiedzy i źródło dodatkowej informacji – przejrzysty w formie i przyjazny w treści, koncentrujący się na kluczowych zagadnieniach. Planowane szkolenia uwzględniają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neuronauk, między innymi: neurobiologii, neuropsychologii, neuroekonomii.

 

Fotorelacja ze szkolenia w dniu 16 września 2017 roku